каз
"Машина жасаушылар салалық кәсіптік одағы"
ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІ
Жұмыс уақыты:
Қоңырауларды қабылдау: 9:00 -дан 18:00 дейін (Дс-Жм)
010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы,
Абай даңғылы 38, 108 кеңсе
Помочь
RU KZ

Еңбекті қорғау

үй
/
Кәсіподақ қызметі
/
Еңбекті қорғау

2020-2022 жылдарға арналған уәкілетті мемлекеттік орган, машина жасау және қорғаныс өнеркәсібі жұмыскерлері мен жұмыс берушілерінің өкілдері арасындағы салалық келісімнің еңбекті қорғау туралы 10 тарауына сәйкес қарастырылған:

1. Жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында жұмыс беруші мен кәсіподақтар (болған жағдайда) қауіпсіздік және еңбекті қорғау жағдайларын жақсарту, өндірістік жарақат пен кәсіптік аурулардың алдын алу бойынша бірлескен іс-шараларды қарастырады, жұмыс орындарындағы қауіпсіздік пен еңбекті қорғаудың жай-күйіне ішкі және қоғамдық бақылауды ұйымдастырады.

2. Әр кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау шаралары ұжымдық шарттың тиісті бөлімінде рәсімделеді.

3. Мүгедектікке немесе өлімге әкеп соққан жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулар, зардап шеккен Жұмыскер немесе оған құқығы бар адамдар болған кезде жұмыс беруші ұжымдық шартта немесе жұмыс берушінің актілерінде белгіленген мөлшерде және тәртіппен, бірақ орташа айлық кірістен үш есе көп біржолғы біржолғы өтемақы төлейді.

4. Жұмыс беруші жерлеу рәсімдерін ұйымдастыруға және төлеуге, өндірістегі жазатайым оқиғадан қайтыс болған жұмысшыны жерлеуді ұжымдық келісім-шартта белгіленген мерзімде жүзеге асырады.

5. Өндірістік нысандарды жұмыс жағдайында аттестаттау нәтижелері және аттестаттау комиссиясының қорытындылары еңбек жағдайларын жақсарту, жалақыны негіздеу және зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмысшыларға жеңілдіктер мен өтемақылар беру шараларын әзірлеу үшін қолданылады.

6. Жұмыс беруші еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторларға ішкі бақылау функцияларын орындау үшін қажетті жағдайларды жасайды, оларға міндеттерін орындауға уақыт береді және ынталандыру шараларын ұсынады.

7. Жұмыс беруші Жұмыскерге кәсіптік ауру анықталған кезде және растайтын құжаттар болған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес медициналық тексеруді (медициналық мекеменің жолдамасы бойынша) өткізуге жұмсалған шығындарды өтейді.

8. Жұмыскермен белгілі бір мерзімге еңбек шарты жасалған жұмыс кезінде жазатайым оқиға болған жағдайда, және егер мұндай еңбек шартының қолданылу мерзімі жазатайым оқиғадан зардап шеккен Жұмыскердің жұмысына уақытша жарамсыздық кезеңінде аяқталатын болса, жұмыс беруші мен Жұмыскер арналған еңбек шартының мерзімнің бір жылға ұзартылуын қарастырады.

9. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі кеңесті құру және қызмет ету тәртібі осы Келісімнің 4-қосымшасына сәйкес айқындалады.

10. Жұмыс беруші салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын, тиісті санитарлық жағдайларды, дүкендер мен бөлімдердегі температураны қолданыстағы санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес қамтамасыз етеді.

11. Жұмыс беруші жаңадан жұмысқа қабылданған жұмысшыларды хабардар етеді, сондай-ақ жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғау туралы, денсаулыққа зиян келтіретін қауіптер туралы, сондай-ақ зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғау шаралары, қажетті жеке қорғаныс құралдары туралы шынайы ақпарат береді.

12. Еңбек жағдайларының шынайы сипаттамалары, қиын, зиянды және (немесе) қауіпті жағдайларда жұмыс істегені үшін Жұмыскерлерге берілетін өтемақылар мен жеңілдіктер тізімі Жұмыскерлермен жасалған еңбек шарттарында (келісімшарттарда) көрсетілген.

13. Жұмыс берушілерге кәсіпорындардағы жұмысшылардың өкілдерімен бірге «Еңбекті қорғаудың ең үздік техникалық инспекторы» атағын алу үшін еңбекті қорғау бойынша байқаулар өткізу ұсынылады.

14. Жұмыс беруші тиісті кәсіптердің Жұмыскерлерін мерзімді, ауысым алдындағы (жұмыс кезінде) медициналық тексеруден өткізуді ұйымдастырады.

Ауысымалды және кезекті (еңбек кезіндегі) медициналық тексерулер Ұйымның қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Егер Жұмыскер міндетті медициналық тексеруден жалтарса, сондай-ақ медициналық қарсы көрсетілім болса, Жұмыс беруші Жұмыскерге өзінің еңбек міндеттерін орындауға рұқсат бермейді.

15. Сүт немесе басқа да емдік және алдын-алу тамақтану өнімдері Жұмыскерге, осы жұмыс орнында нақты жұмыс істеген күндері  үшін оның ұзақтығына қарамастан беріледі.

16. Жұмыс жағдайларына, белгіленген жұмыс режиміне және демалыс режиміне қойылатын талаптарды бұзған, қажетті жеке қорғаныс құралдарымен қамтылмаған жағдайда Жұмыскер анықталған бұзушылықтар жойылғанға дейін жұмысты орындаудан бас тартуға құқылы.

Қауіпсіз еңбек жағдайларымен қамтылмауына байланысты жұмысты орындаудан бас тарту тәртіптік жазаны қолдануға негіз бола алмайды.

Белгіленген жұмыс және тынығу режимдерінен ауытқулар авариялық қалпына келтіру жұмыстары кезінде және кәсіпорынның қалыпты жұмысын қамтамасыз етуге байланысты басқа да шұғыл жұмыстарға қолданылмайды және тиісті нормативтік құқықтық актілермен реттеледі.

17. Егер қауіпсіз еңбек жағдайлары қамтамасыз етілмесе, жұмысқа Еңбекті қорғау ережелерінің орын алған  бұзушылықтары жойылғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.

18. Жұмыс берушінің және (немесе) жұмысшылардың немесе олардың өкілдерінің бастамасы бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес құрылады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңесті құру және оның жұмыс тәртібі осы Келісімнің 5-қосымшасына сәйкес айқындалады.

19. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес Жұмыс берушілер мен Жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз ету, өндірістік жарақат пен кәсіптік аурулардың алдын алу бойынша бірлескен іс-әрекеттерін ұйымдастырады, сондай-ақ жұмыс орындарындағы техникалық еңбек инспекторларының жұмыс орындарындағы еңбек жағдайын және еңбекті қорғауды тексеруін ұйымдастырады.

20. Еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторларды жұмыстан шығаруға, егер Кәсіподақ органымен келісім бойынша (егер ұйымда болса) еңбек шартын бұзудың жалпы тәртібі сақталған жағдайда рұқсат етіледі.

21. Еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспектордың функцияларын орындайтын Жұмыскерге ынталандыру мақсатында ұжымдық шартта немесе жұмыс берушінің актісінде айқындалған мөлшерде қосымша ақы және / немесе басқа да ынталандыру нысандары төленеді.

2020-2022 жылдарға арналған уәкілетті мемлекеттік орган, машина жасау және қорғаныс өнеркәсібі жұмыскерлері мен жұмыс берушілерінің өкілдері арасындағы Салалық келісім шеңберінде салалық саясаттың стратегиялық бағыттарын айқындау, салалық саясатты болжау және жоспарлау, сондай-ақ машина жасау және қорғаныс өнеркәсібіндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды жетілдіру, еңбек жағдайын, еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды, салааралық және салалық жақсартуға бағытталған салалық мақсатты бағдарламалар жобаларына, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі стандарттар, ережелер және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сараптамалық шолу жүргізу үшін   Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша кеңесті құру және оның қызметі туралы ереже құрылған.

АНЫҚТАЛҒАН ЖӘНЕ ЖОЙЫЛҒАН БҰЗУШЫЛЫҚТАР, ҚОРҒАНЫС ӨНЕРКӘСІБІ МЕН МАШИНА ЖАСАУ ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ ӨҢДІРІСТІК ЖАРАҚАТТАР, ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСПЕКТОРЛАР САНЫ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР

ОХРАНА ТРУДА

Көмек керек пе?
Біздің маман сізге 10 минут ішінде хабарласады
Бұл керек аймақ
Сіздің атыныз*
Бұл керек аймақ
Телефон:*
Бұл керек аймақ
E-mail:*
Бұл керек аймақ
Түсініктеме*
Бұл керек аймақ
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр - Сұлтан қаласы, Абай даңғылы 38, офис 108